مواد اولیهمواد اولیه

مواد اولیه با کیفیت

بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت داخلی و خارجی، در قالب فرمولاسیون های مطلوب

مشابه فرآورده های خارجی

محصولات  Planta  براساس شاخص های کیفی همانند فرآورده های مشابه خارجی، به بهترین شکل فرموله شده اند.

تلفیق طب سنتی و مدرن

دامنه گیاهان انتخاب شده در سری Planta ، سابقه دیرینه ای در طب سنتی داشته و در طب نوین نیز از مقبولیت بالایی  برخوردار می باشد.

طب ایرانی

ترکیب و تنوع مواد موثره گیاهی بکار رفته در محصولات  Planta برگرفته از منابع غنی طب ایرانی است

ما چیزی را انجام می دهیم که در آن تخصص داریم

صفحه اصلیمحصولاتارتباط با ما